ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reklamační podmínky


Reklamace

Záruční doba spotřebního zboží je uvedena u jednotlivých položek internetového obchodu - min.  24 měsíců, začíná běžet převzetím věci kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Jak postupovat při reklamaci
Kontaktujte nás emailem na obchod@babytip.cz, kde uvedete popis problému případně fotografie. 

Poté vyčkejte na pokyny, které Vám přijdou e-mailem z našeho reklamačního oddělení.

Adresa pro zaslání reklamace:
Dětský svět u Kamči, Vendryně 442, Vendryně, 73994
 

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen:
- vyplnit a odeslat reklamační formulář, který vám bude zaslán.
- dodat reklamované zboží popř. pouze část reklamovaného zboží (bude sděleno našim reklamačním oddělením na základě povahy reklamace po odeslání rekl.formuláře).


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

V případě oprávněné reklamace je kupující neprodleně informován telefonicky nebo emailem, zboží je spotřebiteli bezplatně opraveno a kupujícímu jsou uhrazeny náklady na dopravu reklamovaného zboží (po předložení dokladu o zaplacení poštovného bude částka uhrazena na bankovní účet reklamujícího). Rádi bychom upozornili, že reklamované zboží nebude přijato v případě, že nám jej zákazník zašle na dobírku. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. 

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamovaného zboží. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 9 .2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

« zpět na seznam článků